OGÓLNE WARUNKI

KORZYSTANIA Z SERWISU

HANSAUTO - SKLEP INTERNETOWY

 

 1. Właścicielem sklepu internetowego Hansauto.pl jest:

       F.H.U.P. M&M MIROSŁAW MARECKI

       32-050 SKAWINA UL. RADZISZOWSKA 44

       NIP: 677 165 02 42 REGON: 351427531  

       TEL: 0048 12 276 76 61 LUB 0048 603130085     

 

 1. Konsumentem/ Klientem w rozumieniu niniejszego regulaminu jest Kupujący będący osobą fizyczną, która zawarła umowę sprzedaży ze Sprzedającym w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2.  Kupującym w rozumieniu niniejszego regulaminu jest osoba zawierająca umowę sprzedaży
  ze Sprzedającym.
 3. Sprzedającym w rozumieniu niniejszego regulaminu jest: Mirosław Marecki, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą: F.H.U.P. M&M, ul. RADZISZOWSKA 44, 32-050 SKAWINA.
 4. Sprzedający stosuje się do Kodeksu Dobrych Praktyk w rozumieniu ustawy z dnia 23 sierpnia 2007
  o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. z 2007 r., Nr 171 poz. 1206 z późn. zm.) treść dostępna pod adresem:  www.uokik.gov.pl/download.php?id=546.
 5. W celu zapewnienia najwyżej jakość świadczonej usługi Sprzedający pragnie poinformować, że montaż zakupionych produktów powinien odbywać się w profesjonalnym warsztacie i poprzedzać go powinno wcześniejsze sprawdzenie poprawności działania zakupionych produktów oraz ich kompatybilności
  z posiadanymi przez Kupującego urządzeniami. Pozwoli to zaoszczędzić Kupującemu dodatkowych kosztów związanych z nieprawidłowym montażem zakupionych produktów lub montażem niekompatybilnych produktów, a także zabezpieczy Kupującego przed uszkodzeniem już posiadanych urządzeń.
 6. Zdjęcia służą wyłącznie zilustrowaniu sprzedawanych produktów i nie wskazują na standard jakości, związek
  z markami lub producentami samochodów, względnie producentami lub markami innych produktów.

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Zamówienie może złożyć każda pełnoletnia osoba posiadająca zdolność do czynności prawnych.
 2. Wypełniając formularz rejestracyjny klient potwierdza zawarte w nim dane jako prawdziwe. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza, podanie dokładnego adresu zamieszkania /dostawy/,  numeru telefonu, adresu e-mail oraz akceptacji niniejszego regulaminu.
 3. Sklep może odmówić realizacji zamówienia, jeśli miedzy innymi dane klienta są niepełne, nieprawidłowe, nie można nawiązać kontaktu z klientem, jego adres e-mail jest nieprawidłowy.
 4. Przedmiotem sprzedaży są wszystkie produkty przedstawione w sklepie, a ceny nie są ofertą a jedynie zaproszeniem do składania ofert ( w myśl art.71 Kodeksu Cywilnego ). Ceny mogą w każdej chwili ulec zmianie, o czym klient zostanie niezwłocznie poinformowany.

 REALIZACJA

 1. Po złożeniu zamówienia otrzymacie Państwo potwierdzenie mailem, które jest równoznaczne z przyjęciem zamówienia do realizacji. W liście otrzymacie Państwo nr zamówienia, którym należy posługiwać się
  w kontaktach z obsługa sklepu.
 2. Zastrzegamy również możliwość telefonicznego potwierdzania zamówień jak i kontaktu w celu usunięcia nieścisłości związanych z zakupem.
 3. Termin realizacji dla większości produktów wynosi 24-48h.
  W Przypadku niedostępności towaru o terminie realizacji zamówienia Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany.

 WYSYŁKA

 1. Przesyłki realizujemy z pośrednictwem kilku firm kurierskich na terytorium RP tak by cena transportu była możliwie najniższa w porównaniu do wagi czy wielkości zamówionego towaru.
  Koszt transportu krajowego w zależności od wybranej formy jest prezentowany bezpośrednio przy każdym towarze. Może on ulec zmianie w wyniku znacznie zwiększonej ilości zamawianego towaru lub łączenia zamówień. O zmianie kosztów wysyłki klient jest zawsze informowany przed nadaniem paczki. Koszty przesyłek zagranicznych są każdorazowo ustalane indywidualnie.   
 2. Koszty transportu/wysyłki ponosi Kupujący.
 3. Kupujący przejmuje odpowiedzialność za stan przesyłki w momencie jej odbioru od przewoźnika. Dlatego też zalecane jest sprawdzenie stanu przesyłki w momencie jej odbioru. W przypadku uszkodzenia lub braków w zawartości przesyłki należy sporządzić:
 • protokół reklamacyjny /zaznaczyć stan opakowania i opisać uszkodzenia, braki/,
 • dokumentację fotograficzną stanu opakowania i uszkodzonej zawartości oraz protokołu reklamacyjnego,
 • niezwłocznie poinformować Sprzedającego,
 • przesłać na adres email / protokół, zdjęcia, scan dowodu zakupu/.   
 1. Termin dostarczenia - tzn. czas jaki potrzebuje przewoźnik na dostarczenie przesyłki od dnia jej nadania.

FORMY PŁATNOŚCI

 1. Gotówka bądź płatność kartą przy odbiorze osobistym.
 2. Gotówka przy odbiorze przesyłki
 3. Przelew / Przedpłata na rachunek bankowy
 4. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl

GWARANCJA i REKLAMACJE

 1. Towar jest nowy i objęty gwarancją producenta/dystrybutora.
 2. W przypadku braku karty gwarancyjnej dołączonej do zamówionego towaru klientowi przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi jak i inne wynikające z Kodeksu Cywilnego.
 3. W przypadku stwierdzenia reklamacji prosimy o niezwłoczny kontakt pod numerem 603 130 085 lub 012 276 76 61,  a następnie odesłać na adres:

      F.H.U.P. M&M MIROSŁAW MARECKI 32-050 SKAWINA k. KRAKOWA, UL. RADZISZOWSKA 44

     Do paczki proszę dołączyć gwarancję, numer zamówienia, dowód zakupu oraz opis uszkodzeń, usterek, braków - tylko
     w tym wypadku będzie można dokonać naprawy, wymiany lub zwrotu towaru.

 1. O terminie i formie rozpatrzenia reklamacji klient jest zawiadamiany przez dział reklamacji.
 2. Termin rozpatrzenia reklamacji ustala dystrybutor reklamowanego sprzętu /zazwyczaj jest to do 14 dni/.
 3. Nie przyjmujemy przesyłek wysyłanych do nas za pobraniem.

 ZWROT TOWARU

 1. Dział niniejszy znajduje zastosowanie tylko w odniesieniu do umów zawartych na odległość lub umów zawartych poza lokalem przedsiębiorstwa przez Konsumenta.
 2. Konsument może, bez podawania przyczyny, odstąpić od umowy w terminie czternastu dni od daty odbioru towaru. Dla skuteczności odstąpienia koniecznym jest zachowanie formy pisemnej. Oświadczenie to może zostać także złożone poprzez wysłanie wzoru, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

 3. Wzór formularza znajduje się pod linkiem:   Odstąpienie od umowy

4. Termin czternastodniowy będzie dochowany jeżeli Konsument wyśle stosowne oświadczenie przed jego upływem na adres Sprzedającego. Decydującą będzie data stempla pocztowego.     
Okres czternastodniowy liczy się od dnia objęcia w posiadanie produktu będącego przedmiotem umowy przez kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
Jeżeli produkt składa się z wielu rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin czternastodniowy rozpoczyna się od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.  

5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.

6. Kupujący musi odesłać lub przekazać nam zakupiony towar na nasz podany w Regulaminie niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14dni od dnia, w którym poinformował nas o        odstąpieniu od umowy kupna sprzedaży zawartej na odległość.

7. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania zwrotu towaru i oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy , zwróci Kupującemu cenę towaru.          Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

8. W przypadku zamówienia i nieodebrania towaru klient zostanie pozbawiony możliwości zalogowania się i dalszego korzystania z naszego serwisu.

9. Nie przyjmujemy zwrotów towarów wysłanych do nas za pobraniem.

CENY

 1. Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto.
 2. Jesteśmy otwarci na propozycje cenowe i możliwość negocjacji cen poszczególnych produktów przed złożeniem zamówienia.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Kupujący zgadza się na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych w sposób pozwalający Sprzedającemu na właściwe wywiązanie się z umowy, zachowaniem stosownych przepisów ustawy
  o ochronie danych osobowych.
 2. Dane Nabywcy otrzymane w celu realizacji zamówienia przechowywane są przez F.H.U.P. M&M MIROSŁAW MARECKI  z uwzględnieniem niezbędnych standardów bezpieczeństwa, wymaganych przez polskie prawo.
 3. Przechowywane dane mogą w każdej chwili zostać udostępnione Nabywcy do wglądu.
 4. Właściciel sklepu www.hansauto.pl zastrzega sobie prawo do wykorzystywania przechowywanych danych osobowych w celu prowadzenia programów lojalnościowych, weryfikacji jakości oferowanych usług oraz kontaktu z Nabywcą w celach związanych z realizacją zamówienia lub serwisem posprzedażnym.
 5. Zebrane dane NIE zostaną przekazane żadnym podmiotom trzecim, nie związanym z www.hansauto.pl.

INNE INFORMACJE

 1. Strona sklepu www.hansuto.pl objęta jest prawami autorskimi. Publikowanie jakiejkolwiek części jej zawartości wymaga pisemnej zgody właściciela sklepu.
 2. Firma F.H.U.P. M&M zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie. Zmiany wchodzą w życie z chwilą ich publikacji na stronie sklepu.
 3. Firma F.H.U.P. M&M wystawia faktury VAT.
 4. Promocje organizowane przez sklep www.hansauto.pl nie łączą się z innymi promocjami lub rabatami udzielonymi wcześniej.
 5. Oferta sklepu jest ważna do wyczerpania zapasów. W sprawach nie uregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 6. Wszystkie zapytania prosimy kierować:

 

hansauto@hansauto.pl
tel./fax: +48 12 276 76 61 , +48 603 130 085
lub osobiście
32-050 Skawina k/Krakowa ul. Radziszowska 44

GODZINY PRACY:
pn. - pt, w godz. 09.00 - 18.00
sobota 09.00 - 11.00
niedziela 7.00 - 13.00 /tylko giełda samochodowa Kraków - Rybitwy:  alejka Alfa,  stoisko 73+74/